الهایی
همش نهم، دوازدهم
نهم، دوازدهم 
ما ادم نیستیم،
ماجون نداریم
مانمیخایم زندگی کنیم
سلامتیمون مهم نیست 
ما با بقیه چه فرقی داریم 
بس کنید دیگه شورشو دراوردین هرچی شد بجز نهم و دوازدهم  هالا یعنی با این درس دادنا دانشمند شدیم چی شدیم بابا خستمون کردین دیگه بس کنید اه، حیف خیلی حرف دارم اما نمیشه کامل بگم😐😑🤚🏻😠
خوب اومدن گفتن بقیشو هم بگو چشم میگم👍🏻👈🏻👈🏻
تو این شرایط کرونا مدارس ضدعفونی کردن؟نه میزخوب اوردن؟نه کلاس هارو تمیز کردن؟نه خوب پس ما دیگه با این همه الودگی چکار کنیم وقتی میریم میبینیم کل کلاسا او میزا خاک برده چکار کنیم مجبوریم پاک کنیم اما این وظیفه ما نیست این وظیفه اموزش پرورش که بگه باید باید کل مدارس تمیز کنن .🖐🏻
اگر واقعا بخوان امتحان حضوری بگیرن در همون حدی که مجازی درس دادن امتحان بگیرن نه بیشتر و نه کمتر/باید یادگیری کامل به دانش اموز یاد بدن نه اینکه هیچ بلد نباشی وبخوای بری ازمون مجازی بدی وقتی هیچ از مجازی متوجه نشدی پس میخوای برگه سفید تحویل بدی؟خوب معلومه نه🖐🏻👍🏻
اما 
تا اینجا گفته باشم هیچ کی با امتحان حضوری موافق نیست.
هرکی موافق بسم الله بره امتحان بده.
ولی در کل هنوز وزارت هیچ تصمیم قطعی نگرفته.
پس هیچ کی حق نداره علکی بگه ازمون حضوری👍🏻🖐🏻
اگه واقعا اینطور باشه این یعنی بازی کردن با جون مردم.دشمنی با دانش اموزان‌.اما وقتی یکی کرونا گرفت میان میگن به ماچه می خواست نیاد مدرسه با اینکه اسرار از خودشون 🤥
《ادامه بده تا هرجا ک دوست داری..چشم بچه ها ادامه میدم.》👌🏻
خوب شما دارید درس میدید درست دستتون درد نکنه‌.اما این درست نیست که بخوای بری از هزار متر اونور تر سوالای سخت که واقعا ادم ببینه کم میاره منظورم برا بعضی از امتحانات بود.
من موندم که چرا وقتی بخواد امتحان بگیره میاد میگه اگه بیینم جواب ها شبیه هم بود نمره بتون نمیدم.
اخه قصد چی داری تو خوب تو داری یه برگه امتحان میدی همه سوال ها یکی پس جواب ها هم باید یکی باشه نمیشه اینطور که. این مثل این میمونه بیای بگی پایتخت ایران کجاست یکی بگه اهواز یکی بگه اصفهان خوب وقتی جواب تهران همه باید بگن تهران یا موقع پرسش میاد یه سوال میپرسه خوب همه باید یه جواب بدن میگه براچی از هم کپی کردین پس میخای یکی بگه آب یکی بگه شکر یکی بگه نمک نه همه باید یه جواب بدن 😂😂😑
مهمان

نه _ به _ امتحانات _ حضوری

9 نمایش

الهایی
همش نهم، دوازدهم
نهم، دوازدهم
ما ادم نیستیم،
ماجون نداریم
مانمیخایم زندگی کنیم
سلامتیمون مهم نیست
ما با بقیه چه فرقی داریم
بس کنید دیگه شورشو دراوردین هرچی شد بجز نهم و دوازدهم هالا یعنی با این درس دادنا دانشمند شدیم چی شدیم بابا خستمون کردین دیگه بس کنید اه، حیف خیلی حرف دارم اما نمیشه کامل بگم😐😑🤚🏻😠
خوب اومدن گفتن بقیشو هم بگو چشم میگم👍🏻👈🏻👈🏻
تو این شرایط کرونا مدارس ضدعفونی کردن؟نه میزخوب اوردن؟نه کلاس هارو تمیز کردن؟نه خوب پس ما دیگه با این همه الودگی چکار کنیم وقتی میریم میبینیم کل کلاسا او میزا خاک برده چکار کنیم مجبوریم پاک کنیم اما این وظیفه ما نیست این وظیفه اموزش پرورش که بگه باید باید کل مدارس تمیز کنن .🖐🏻
اگر واقعا بخوان امتحان حضوری بگیرن در همون حدی که مجازی درس دادن امتحان بگیرن نه بیشتر و نه کمتر/باید یادگیری کامل به دانش اموز یاد بدن نه اینکه هیچ بلد نباشی وبخوای بری ازمون مجازی بدی وقتی هیچ از مجازی متوجه نشدی پس میخوای برگه سفید تحویل بدی؟خوب معلومه نه🖐🏻👍🏻
اما
تا اینجا گفته باشم هیچ کی با امتحان حضوری موافق نیست.
هرکی موافق بسم الله بره امتحان بده.
ولی در کل هنوز وزارت هیچ تصمیم قطعی نگرفته.
پس هیچ کی حق نداره علکی بگه ازمون حضوری👍🏻🖐🏻
اگه واقعا اینطور باشه این یعنی بازی کردن با جون مردم.دشمنی با دانش اموزان‌.اما وقتی یکی کرونا گرفت میان میگن به ماچه می خواست نیاد مدرسه با اینکه اسرار از خودشون 🤥
《ادامه بده تا هرجا ک دوست داری..چشم بچه ها ادامه میدم.》👌🏻
خوب شما دارید درس میدید درست دستتون درد نکنه‌.اما این درست نیست که بخوای بری از هزار متر اونور تر سوالای سخت که واقعا ادم ببینه کم میاره منظورم برا بعضی از امتحانات بود.
من موندم که چرا وقتی بخواد امتحان بگیره میاد میگه اگه بیینم جواب ها شبیه هم بود نمره بتون نمیدم.
اخه قصد چی داری تو خوب تو داری یه برگه امتحان میدی همه سوال ها یکی پس جواب ها هم باید یکی باشه نمیشه اینطور که. این مثل این میمونه بیای بگی پایتخت ایران کجاست یکی بگه اهواز یکی بگه اصفهان خوب وقتی جواب تهران همه باید بگن تهران یا موقع پرسش میاد یه سوال میپرسه خوب همه باید یه جواب بدن میگه براچی از هم کپی کردین پس میخای یکی بگه آب یکی بگه شکر یکی بگه نمک نه همه باید یه جواب بدن 😂😂😑

1 ماه قبل آپلود شد